Menus Sushi

N1     14,50€
1 soupe, 1 salade, 8 sushi

N2     16,50€
1 soupe, 1 salade, 12 sushi

Menus Sushi et Sashimi

S1     14,80€
1 soupe, 1 salade et 1 riz, 4 sushi, 10 sashimi

S2     18,80€
1 soupe, 1 salade et 1 riz, 5 sushi, 15 sashimi

Menus Sushi et Maki

R2     15,50€
1 soupe, 1 salade, 6 sushi, 8 maki

R3     18,50€
1 soupe, 1 salade, 8 sushi, 8 maki